FMI logo

Ansökan om registrering som fastighetsmäklare

 • Start
 • Inloggning
 • Personuppgifter
 • Arbetsplats
 • Övrigt
 • Kontroll
 • Signering
 • Bekräftelse

Ansökan

Här kan du ansöka om registrering som fastighetsmäklare. Mer information om ansökningsförfarandet.

För att kunna ansöka via webbplatsen behöver du en e-legitimation.

När du går vidare med din ansökan nedan via knappen "Logga in", kommer du till ett formulär där du ska fylla i dina kontaktuppgifter. I samband med inloggningen kommer dina personuppgifter att hämtas från folkbokföringen (Skatteverket). Du kommer att ha möjlighet att kontrollera dina uppgifter innan du signerar din ansökan.

En bekräftelse kommer att skickas till dig via e-post. I bekräftelsen finns ett diarienummer. Detta ska anges på de handlingar som du skickar in via post.

Fastighetsmäklarinspektionens handläggning

Inspektionen kommer att handlägga din ansökan när du har betalat ansökningsavgiften. Information om hur du betalar hittar du på ansökningssidan under rubriken ”Betalningsinformation”. Ange ditt namn och personnummer som referens på inbetalningen. Handläggningstiden är cirka tre veckor från det att ansökan är komplett och avgiften är betalad.

Handlingar som ska skickas per post

Följande obligatoriska handlingar ska skickas per post.

 • Förvaltarfrihetsbevis

  Beviset utfärdas av Överförmyndarnämnden i den kommunen du är folkbokförd i (hemkommunen) och ska visa att du inte har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken (1994:381). Beviset ska ges in i original eller i bestyrkt kopia och får inte vara äldre än en månad.

 • Bevis om ansvarsförsäkring

  Ett bevis om ansvarsförsäkring utgörs av ett intyg från försäkringsbolaget där bolaget intygar att du har en försäkring som avses i 6 § andra stycket fastighetsmäklarlagen (2011:666) jämfört med 20 § fastighetsmäklarförordningen (2011:668). Intyget ska ges in i original eller i bestyrkt kopia. I intyget ska ditt namn och person- eller samordningsnummer anges. Det ska framgå av intyget om försäkringen gäller för fullständig registrering eller registrering för hyresförmedlare.

 • Utbildningsbevis

  Beviset utgörs av ett studieintyg i original eller bestyrkt kopia. Verifierbart utdrag från LADOK (universitetens och högskolornas studiedokumentationssystem) godkänns också. Mer information om utbildningskrav.

 • Praktikintyg

  Intyget ska bifogas i original eller i en bestyrkt kopia och ska lämnas på blanketten ”Intyg om praktik för fullständig registrering” eller ”Intyg om praktik för registrering som hyresförmedlare”. Mer information och länkar till blanketterna.

Bestyrkt kopia

Med en bestyrkt kopia menas att en kopia har tagits av originalet. Den som intygar att kopian överensstämmer med originalet ska anges sitt namn, namnförtydligande och en kontaktuppgift, t.ex. ett telefonnummer på handlingen. Om handlingen består av flera sidor, ska samtliga sidor i kopian bestyrkas.

Logga in för att gå vidare

Logga in med din e-legitimation.